Quem foram os sobreviventes no anime 'danganronpa'?

ALERTA DO SPOILER! DR1

DR1: Makoto Naegi, Kyoko Kirigiri, Toko Fukawa, Yasuhiro Hagakure, Aoi Asahina e Byakuya Togami.

ALERTA DO SPOILER! - DR2

DR2: Hajime Hinata, Akane Owari, Sonia Nevermind, Kazuichi Soda, Fuyuhiko Kuzuryu. (Mas no anime DR3, todos sobrevivem, exceto Chiaki Nanami).

Desencadear Happy Havoc:

 • Makoto Naegi
 • Kyoko Kirigiri
 • Byakuya Togami
 • Aoi Asahina
 • Yasuhiro Hagakure (surpreendentemente)
 • Toko Fukawa

Adeus Desespero:

 • Hajime Hinata
 • Sonia Nevermind
 • Kazuichi Soda
 • Akane Owari
 • Fuyuhiko Kuzuryu

(O resto dos estudantes seria despertado mais tarde do coma)

Academia do Pico do Fim da Esperança: Arco do Futuro:

 • Makoto Naegi
 • Aoi Asahina
 • Ryota Mitarai
 • Kyosuke Munakata

(Kyoko Kirigiri foi revivido mais tarde, no entanto)

Matando a harmonia:

 • Shuichi Saihara
 • Himiko Yumeno
 • Maki Harukawa