Wat is het verschil tussen een non-profitorganisatie en een sociale onderneming?

NGO's zijn bedoeld als niet-gouvernementele organisatie die werkt voor maatschappelijk welzijn, maar ze hebben geen duurzame manier om geld te creëren. NGO's vertrouwen op donaties en liefdadigheidsinstellingen om te werken aan een getroffen sociale oorzaak. Enkele van de beste NGO's in India zijn Goonj, Akashay Patra etc.

Social Enterprise zijn organisaties die zichzelf in staat stellen om een ​​duurzame module te creëren om winst te maken en die winst wordt gebruikt om de sociale problemen te verminderen.

http://DealNo1.Com

is het beste voorbeeld van een sociale onderneming die de beste deals, coupons en cashback biedt en werkt voor het planten van bomen door het winstaandeel.

Sociale onderneming:

Een organisatie die commerciële strategieën toepast om verbeteringen in het welzijn van mens en milieu te maximaliseren, in plaats van winst voor externe aandeelhouders te maximaliseren. Sociale ondernemingen kunnen worden gestructureerd als een profit of non-profit en kunnen de vorm aannemen van een coöperatieve, onderlinge organisatie, een sociaal bedrijf of een liefdadigheidsorganisatie.

Non-profit:

Een organisatie die haar overtollige inkomsten gebruikt om haar doel of 'missie' te helpen bereiken, in plaats van haar surplusinkomsten als winst uit te keren aan de directeuren (of equivalenten) van de organisatie.

Een non-profitorganisatie is dus een organisatie die al het geld dat ze inzamelt, inzet voor een maatschappelijk probleem. Aan de andere kant gebruikt een sociale onderneming het geld dat ze verdient door een goed of dienst te verkopen om een ​​doel te bevorderen.

De juridische definitie van een non-profitorganisatie is vrij eenvoudig. Het is een missie-gedreven (niet winstgedreven) entiteit. Als een non-profitorganisatie een overschot heeft, wordt deze opnieuw geïnvesteerd in de organisatie (niet gedistribueerd aan eigenaren).

Aan de andere kant van het organisatorische spectrum is er een reeks wettelijk gedefinieerde bedrijven met winstoogmerk, zoals LLC's en C-Corps.

Er bestaat geen wettelijke definitie voor een sociale onderneming. Het is een onnauwkeurige en momenteel chique term die een combinatie suggereert van for profit en non-profit organisatievormen. In sommige Amerikaanse staten is zelfs een nieuwe, hybride rechtsvorm ontstaan, genaamd een "B-Corp", die het wettelijk mogelijk maakt om zowel missiegedreven als winstgedreven motivaties in één entiteit te combineren. Sociale onderneming is een nog breder en losser concept en verwijst in wezen naar elk bedrijf dat naast het zoeken naar winst prioriteit geeft aan "sociale" doelen (bijv. Armoede, groene energie, bevordering van de mensenrechten).

Er zijn weinig verschillen tussen de twee concepten. Een non-profit is in principe gericht op projecten of programma's die niet op winst gericht zijn. Als gevolg hiervan vertrouwen ze grotendeels op financiering of subsidies voor hun activiteiten en duurzaamheid. Hoewel een sociale onderneming dezelfde ideologie deelt met een non-profitorganisatie, tilt ze het idee van sociaal welzijn naar een ander niveau. Een social enterprise kan gezien haar methodiek worden gekarakteriseerd als een hybride organisatie. Een sociale onderneming hanteert een bedrijfsstrategie om de mensheid vooruit te helpen. Een sociale onderneming die aan het begin staat, probeert een bedrijfsmodel te bedenken dat je in een non-profit nauwelijks vindt. Het hele idee van het ontwerpen van een bedrijfsmodel is om strategieën te bedenken om impact te maken en wat geld te verdienen voor het runnen van hun activiteiten en het ondersteunen van hun activiteiten. Een sociale onderneming is niet afhankelijk van subsidies om te overleven, maar creëert wel ruimte voor impactbeleggers om deel uit te maken van hun programma's. Kortom, een sociale onderneming is een samensmelting van zakelijk en sociaal goed.

Het verschil zit in hun belastingstatus. Er kan worden gezegd dat alle non-profitorganisaties van nature sociale ondernemingen zijn, omdat ze het algemeen belang willen dienen, maar niet alle sociale ondernemingen zijn non-profitorganisaties. Hoe is dat mogelijk? Het is omdat beide zijn gevormd als een soort juridische entiteit in de staat waarin ze actief zijn, maar alleen de non-profitorganisatie zoekt een speciale belastingstatus met zijn staat van oprichting en met de IRS Een sociale onderneming is een bedrijf met winstoogmerk, maar met een aantal soort sociale uitkering als onderdeel van het bedrijfsmodel. Er kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat zonnepanelen produceert en installeert voor gemeenschappen met lage inkomens. Ze hebben misschien een bedrijfsmodel waarmee ze winst kunnen maken, maar het is ook iets dat het grotere goed ten goede komt. Mensen die in een dergelijk bedrijf investeren, zouden op een bepaald moment rendement verwachten, mocht er een liquidatie plaatsvinden of in toekomstige dividenden. Aan de andere kant kan er een non-profitorganisatie zijn die dezelfde missie heeft (zonnepanelen voor woningen met een laag inkomen). Het verschil is dat het geld dat wordt gegeven door degenen die de missie willen zien slagen, geen investeerders zijn, maar donoren. Ze krijgen een fiscaal aftrekbare afschrijving voor hun gift, bezitten geen deel van de non-profitorganisatie en kunnen geen rendement verwachten voor hun donatie (er is geen liquidatie-evenement of toekomstige dividenden). Mocht de non-profitorganisatie meer donaties ontvangen dan zij nodig heeft om zijn kosten te dekken, dan is het nodig om die winst terug in het programma te steken om het verder uit te breiden, in plaats van het als dividend uit te keren aan zijn donoren. Dat is echt de gemakkelijkste manier om het uit te leggen. Het is een functie van de belastingstatus.